Kongsi: Bengkel Google Form
Alhamdulillah, pada 28/4/2017, saya telah mengadakan Bengkel Google Form untuk staf di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya. Tujuan bengkel ini dianjurkan adalah bagi meningkat kemahiran staf dalam menguruskan kerja harian mereka.

Pengenalan
Borang amat penting bagi memastikan kesemua maklumat adalah lengkap, tearatur dan disampaikan kepada pihak tertentu. Jenis-jensi borang termasuklah Borang Aduan Kerosakan, Borang Ketidakhadiran Pelajar, Borang Kaji Selidik dan sebagainya.

Kaedah lama
1. Salinan borang disediakan di pejabat
2. Pengguna perlu mengisi dan menghantar salinan
3. Penerima akan memproses
4. Penerima perlu mengumpul keseluruahan maklumat dan membuat analisa

Google Form
1. Tidak perlu menggunakan kertas. Borang diisi online
2. Boleh isi dimana-mana sahaja yang mempunyai akses internat.
3. Maklumat akan terus diterima
4. Data akan disimpan didalam bentuk excel dan analisa dapat dilakukan segera

Berikut merupakan slaid dan bahan yang digunakan semasa bengkel untuk rujukan.

Bengkel Google Form 2017

Terima kasih.

 Share..Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email this to someone

Comments

comments