Kongsi: Slot Tajaan dan Jualan
Pada 30/10/2017, Sabtu, saya telah membuat pembentangan mengenai prosedur menjalankan tajaan dan jualan bagi projek di Kolej Kediaman Kelima Universiti Malaya. Prosedur perlu dipatuhi agar tidak berlaku sebarang salah laku terutamanya perkara yang melibatkan wang.

Tajaan dan jualan merupakan perkara yang sangat penting bagi projek. Ini kerana kedua-duanya menjadi punca pendapatan bagi sesebuah projek. Tanpa wang, projek akan mengalami kesukaran dalam melaksanakan projek.

Berikut merupakan slaid pembentangan untuk rujukan.

Slaid Tajaan dan Jualan

Terima kasih
Comments

comments