Kongsi: Pembentangan di Kolokium Antarabangsa Kajian Tindakan Pendidikan
Pada 20/10/2018, saya telah membuat pembentangan di Kolokium Antarabangsa Kajian Tindakan Pendidikan, anjuran PIBG SMKSAS PJ – UNISEL di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Kolokium ini merupakan satu platform pagi guru-guru sekolah menengah dan rendah untuk membentangkan kajian tindakan pengajaran mereka. Ini memberi peluang kepada mereka untuk bertukar idea dan membuat jaringan baharu.

Di dalam kolokium ini saya telah membentangkan kajian saya bertajuk “The Effectiveness of Kahoot, Darts, & GeoGebra (KaDaGeo) on Pre-University Students’ Understanding of Probability Topics”.
Comments

comments